Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa węgla w sezonie 2012/2013- załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ ................................................................................... nazwa oferenta …………………………………………………

Dostawa węgla w sezonie 2012/2013- specyfikacja

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: „ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie...

Ogłoszenie wyniku przetargu.

Warlubie, 23.09.2011. Ogłoszenie Uprzejmie informuję, że firmą, która wygrała przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Zespołu Szkół w Warlubiu jest: Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna Ta

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012

Warlubie, 09.09.2011. ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86 – 160 WARLUBIE Tel.( 052) 33 26 161, fax. ( 52) 33 26 170 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość sza

Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę węgla w roku 2010/2011

Warlubie, 24.09.2010. OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję, że firmą, która wygrała przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2010/2011dla Zespołu Szkół w Warlubiu jest: Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2010/2011

Warlubie, 10.09.2010r. ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU ul. Szkolna 20A 86 – 160 WARLUBIE Tel.( 052) 33 26 161, fax. ( 52) 33 26 170 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZON

Ogłoszenie wyniku przetargu

Warlubie, 16.10.2009r.