Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik przetargu

Warlubie, 20.10.2015r. Ogłoszenie Uprzejmie informuję, że firmą, która wygrała przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Zespołu Szkół w Warlubiu jest: EXITO s.c.

Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016- Załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ ................................................................................... nazwa oferenta …………………………………………………

Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016- SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na „ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016” I Nazwa i adres Zamawiającego. ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU ul. Sz

Wynik przetargu

Warlubie, 07.10.2014r. Ogłoszenie Uprzejmie informuję, że firmą, która wygrała przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Zespołu Szkół w Warlubiu jest: EXITO s.c. Eliza Reinholz i Marek Sk&oacu

Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015 - załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ ................................................................................... nazwa oferenta …………………………………………………

Dostawa węgla kamiennego i miau węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015 - SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na „ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015” I Nazwa i adres Zamawiającego. ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU ul. Sz

Wynik przetargu

Warlubie, 04.10.2013r.. Ogłoszenie

Załączniki do Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014

Załącznik nr 1 do SIWZ ................................................................................... nazwa oferenta

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 euro, realizowanym w trybie przetargu n

Ogłoszenie wyniku przetargu

Warlubie, 05.10.2012r. Ogłoszenie Uprzejmie informuję, że firmą, która wygrała przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Zespołu Szkół w Warlubiu jest: Składnica A