Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik przetargu

Warlubie, 04.10.2013r.. Ogłoszenie

Załączniki do Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014

Załącznik nr 1 do SIWZ ................................................................................... nazwa oferenta

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 euro, realizowanym w trybie przetargu n