Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyniku przetargu

Warlubie, 05.10.2012r. Ogłoszenie Uprzejmie informuję, że firmą, która wygrała przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Zespołu Szkół w Warlubiu jest: Składnica A

Dostawa węgla w sezonie 2012/2013- załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ ................................................................................... nazwa oferenta …………………………………………………

Dostawa węgla w sezonie 2012/2013- specyfikacja

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: „ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie...