Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - 4-5 latki

  Dyrektor Zespołu Szkół w Warlubiu

ul. Szkolna 20a

86 – 160 Warlubie

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WARLUBIU

 rok szkolny 2015/2016

 - dzieci 4 i 5 letnie

 

Proszę o przyjęcie ...................................................... ur. dnia ................r. ...........

                                  (imię/imiona i nazwisko dziecka)

 

miejsce urodzenia…………………………………. do oddziału przedszkolnego.

 

Adres zamieszkania dziecka ...................................................................................

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)..............................................................

.................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ...........................................................

 

............................................................................ Nr tel. .................................

 

Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ....................................................................

w godz. od ......................................... do ......................................

 

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .......................................................................

w godz. od ......................................... do ......................................

 

Numer PESEL dziecka - .............................................

 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii -  tak    nie

 

Wskazanie kolejności wybranych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie, należy wpisać tę placówkę na której najbardziej zależy rodzicom, (dotyczy dzieci z rocznika 2011 i 2010).

 • oddział zerowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu ………………….

 • oddział zerowy przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku   ………………….

 • oddział zerowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipinkach ………………….

   

  Oświadczenie

                  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2002r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926  z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do Zespołu Szkół w Warlubiu, a także moich i członków  rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

   

   

   ........................................, ....................

              (miejscowość,   data)

                                                                                       …….........................................................

                                                                                                  Podpis ojca, matki (opiekun)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2015 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 460
25 lutego 2015 13:48 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl