Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Karta zgłoszenia dziecka

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

Proszę o przyjęcie ...................................................... ur. dnia ................r. .....

                                     (imię/imiona i nazwisko dziecka)

 

miejsce urodzenia…………………………………..

 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

 

Adres zamieszkania dziecka ...................................................................................

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)..............................................................

.................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ...........................................................

................................................................................................ tel. ..........................

 

Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ....................................................................

w godz. od ......................................... do ......................................

 

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .......................................................................

w godz. od ......................................... do ......................................

 

 

 

PESEL - .............................................

 

Czy dziecko ma uczęszczać na zajęcia religii   -     tak     nie

 

Oświadczenie

                Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2002r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926  z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do Zespołu Szkół w Warlubiu, a także moich i członków  rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

 

 

 

............................... data .................

                                                                           ................................................

                                                                               Podpis ojca, matki (opiekunów)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2012 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 790
28 lutego 2012 12:15 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl