Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Zarządzenie Wójta Gminy Warlubie w sprawie wyprawek na rok szkolny 2011/2012

Zarządzenie Nr 41/2010

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 czerwca 2011 roku

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

 

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W dniach 1 lipca 2011 r. – 10 września 2010 r. wyznaczam termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów szkół podległych Gminie Warlubie, rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2011 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 948
04 lipca 2011 11:07 (Maria Jankowiak) - Zmiana danych dokumentu.
04 lipca 2011 11:06 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl